Samenwerking

Samenwerkingspartners

Autisme Informatie Centrum (AIC) van de NVA (www.autisme.nl)

MEE en de Wering (www.meewering.nl)

Kenter Jeugdhulp (www.kenterjeugdhulp.nl)

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem (www.cjghaarlem.nl)

Voorzet (www.voorzet.nl)

RIBW Kennemerland, Amstelland
en de Meerlanden (www.ribw-kam.nl)

Hartekamp groep (www.hartekampgroep.nl)

Deze kernpartners van het regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland zijn vertegenwoordigd in het Convenant Autisme Kennemerland, Amstelland en Meerlanden en hebben een samenwerkingsrelaties met alle andere organisaties die zich hebben aangesloten bij dit convenant. Zie voor meer informatie over deze samenwerking op www.autismenh.nl

Wilt u samenwerkingspartner worden van RAC-ZK, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de coördinator. Contact>>