Contact met een Ervaringsouder Autisme

Een kind met autisme. Ineens horen dat je kind extra hulp en ondersteuning nodig heeft. Soms valt na een zoektocht alles op zijn plaats, soms is het een verrassing en moeilijk te plaatsen. Een diagnose autisme (ASS) bij een kind roept hoe dan ook veel vragen op. Contact met een ervaren ouder van een  kind met autisme kan veel steun geven, zij begrijpen van binnenuit wat je mee maakt.

Wie zijn de Ervaringouders Autisme?

Ervaringsouders Autisme zijn vrijwilligers die allemaal één of meerdere kinderen met autisme hebben. Ze weten uit eigen ervaring, maar ook door het uitgebreid met elkaar en andere ouders delen van ervaringen, wat je als ouder van een kind met autisme allemaal tegen kan komen en op te lossen hebt.

Hoe verloopt contact met een ervaringsouder autisme?

Een Ervaringsouder Autisme kan na het maken van een afspraak een paar keer langs komen. Het is een contact waarin niets hoeft, waar je als je wilt je verhaal kunt vertellen, ervaringen kunt delen of vragen kunt stellen en samen, als ouders onder elkaar, naar antwoorden kunt zoeken.

Hoe kom je in contact met een Ervaringsouder Autisme?

Ouders in de regio Zuid Kennemerland kunnen in contact komen  door een e-mail te sturen aan de coördinator van het Regionaal Autisme Centrum Zuid Kennemerland en autisme netwerken Elly van Vliet

e-mail: evanvliet@rac-zk.nl